U, de petitionaris
Img 0689

Geen bebouwde eilanden in het Veerse Meer nu en in de toekomst

10.142 ondertekeningen

Een nieuw plan van de gemeente Noord-Beveland om in het Veerse Meer een eiland aan te leggen met een hotel, restaurant, villa's en bungalows. Wij zijn daar tegen omdat daarmee de publieke ruimte van het Veerse meer weer beperkt wordt. Het kan toch niet zo zijn dat een gemeente van 7000 inwoners zulke vergaande beslissingen neemt die indruisen tegen de gevoelens van heel veel Zeeuwen.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van de petitie en Inwoners van de provincie Zeeland en andere belanghebbenden

 

constateren

Dat de gemeente Noord-Beveland voornemens is om in te stemmen met de aanleg en ontwikkeling van een recreatief eiland in het Veerse Meer, waardoor de publieke ruimte en belangrijke natuurwaarden beperkt worden.

 

en verzoeken

U om af te zien van het faciliteren van het ontwikkelen van een eiland in het Veerse Meer op het grondgebied van de gemeente Noord-Beveland nu en in de toekomst.

Onderteken deze petitie

 

Details

Ontvanger:
Noord-Beveland 
Petitieloket:
Einddatum:
01-02-2018 
Antwoord verwacht:
01-03-2018 
Status:
Ondertekenbaar 
Petitionaris:
Jan Kollaart 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Gemeenteraad Noord-Beveland vergadert opnieuw over Zeeuwse Lagune

Op 08-06-2017 vergadert de gemeenteraad van Noord_Beveland weer over de Zeeuwse Lagune, het gevaar is nog niet geweken. Er worden drie opties voorgelegd waar de Raad een keuze uit moet maken. Een van de keuzes is helemaal afzien van bebouwing op de Veerse Dam.

+Lees meer...

Dat is het voorstel waar wij voor gaan. De andere twee voorstellen bieden toch mogelijkheden om aan de Veerse dam te bouwen al of niet in afgeslankte vorm. De gemeente Noord-Beveland gaat de Kustvisie ondertekenen, waarin staat dat er niet gebouwd mag worden aan de Veerse dam. Dit wel toestaan zou dus zeer inconsequent zijn. Als u in de gelegenheid bent om de Raadsvergadering te bezoeken zou dat heel fijn zijn. We moeten dit tegen houden, net als het Bolleboos en het Brouwerseiland.

06-06-2017

Er komt geen bebouwd eiland in het Veerse Meer

In de gemeenteraadsvergadering van 8 december 2016 hebben alle fracties tegen de anterieure overeenkomst voor initiatief Zeeuwse Lagune B.V. gestemd, agendapunt 5.

In de stemverklaringen van de VVD, CDA en SGP werden als overwegingen genoemd:

  • de inhoud van het document op rijksniveau inzake het sluiten het kustpact,
  • het document, op provinciaal niveau inzake het vaststellen van de kustvisie (...)
  • de gewijzigde verordening, ruimte provincie Zeeland (...)
  • de petitie tegen bebouwde eilanden in het Veerse Meer (...)
  • de ingebrachte zienswijzen door insprekers,
  • de discussie in de raad daaromtrent

De VVD-fractie merkt op:

"Een meerderheid alleen is niet voldoende om dit tot een goed einde te brengen.

+Lees meer...

Ook deze fractie kan luisteren."

De zeven stemverklaringen van de 13 raadsleden van de VVD, CDA, SGP, Betrokken Noord-Beveland, het Noord-Bevelands Belang, NB7 en de PvdA kunt u terugluisteren.

Bronnen: http://player.companywebcast.com/gemeentenoordbeveland/20161208_1/nl/player?start=e092da18-d79d-4af8-8171-fa71ff88ccba en http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/gemeenteraad-noord-beveland-stemt-plan-vakantie-eiland-in-veerse-meer-weg-1.6721070

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

We hebben met z'n allen een geweldig resultaat behaald. Noord-Beveland ziet af van de bouw van een schiereiland. Dank allemaal!

Ik help nu ook de petitie tegen het Brouwerseiland, dus ga naar stopbrouwerseiland.petities.nl en teken.

Als u op uw persoonlijke pagina aangeeft zichtbaar te willen zijn als ondertekenaar (desnoods alleen met uw initialen) en u aanvinkt e-mails over de petitie te willen ontvangen dan bent u bereikbaar per e-mail als daar in de toekomst reden voor is. Anders worden uw gegevens gewist!

Met vriendelijke groeten

Jan Kollaart

21-12-2016

Teken ook de petitie Stop Brouwerseiland

We hebben met z'n allen een geweldig resultaat behaald. Ik help nu ook de petitie tegen het Brouwerseiland, dus ga naar stopbrouwerseiland.petities.nl en tekenen.

19-12-2016